LEGE ARTIS

Language yesterday, today, tomorrow

Group: Reviewers

Iryna Osovska

Nataliya Petlyuchenko

Olena Marina

Toshiko Yamaguchi

Svitlana Volkova

Ekaterina Golubkova

Anna Yunatska

Irina Zykova

Yuliya Davydyuk

Katrin Menzel

Ganna Prihodko

© 2021 LEGE ARTIS

Theme by Anders NorenUp ↑